Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patroni
Partnerzy

Polecamy

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
 

Marlena Sakowska-Baryła, Bogdan Fischer

Cena: 128,00 zł

Zamów

mec. Tomasz Cygan

Adwokat, praktyk, autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w takich czasopismach jak: „IT Professional”, „IT w Administracji” oraz „ABI Expert”; audytor wewnętrzny normy ISO/IEC 27001:2014-12; trener z wieloletnim doświadczeniem; współpracuje z centrami szkoleniowymi „IT Professional Academy”, „IT w Administracji” oraz „ABI Expert.

Kamil Folga

Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Od 15 lat implementuje zaawansowane rozwiązania głosowe oraz bezprzewodowe, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo systemów. Autor artykułów i publikacji w branżowych magazynach informatycznych; współpracownik „IT w Administracji”. Prelegent wielu krajowych konferencji. Obecnie zajmuje się rozwojem produktów związanych z bezpieczeństwem sieci oraz szkoleniami z zakresu zaawansowanych technologii głosowych

Kamil Gapiński

Absolwent studium magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2017 r. kierownik projektów w Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jako konsultant zajmuje się zagadnieniami procesowymi w odniesieniu do usług zespołów reagowania na incydenty komputerowe. Opracowuje metodyki tworzenia i realizacji gier decyzyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Śledzi trendy w obszarze rewolucji przemysłowej 4.0 pod kątem cyberbezpieczeństwa. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji branżowych. Komentator w mediach.

Krzysztof Grabczak

W latach 1995-1997 kierował zespołem IT w Ruch S.A i brał udział w projektach informatyzacji firmy. W latach 1997 - 2010 zaangażowany w obszar rozwoju biznesu i sprzedaży w firmach BULL Polska, SAS Institute oraz Sun Microsystem. Od 2010 w Oracle Polska odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań z obszaru Bezpieczeństwa Informacji oraz Zarządzania Tożsamością początkowo dla rynku polskiego obecnie również na terytorium krajów Bałtyckich. Absolwent Politechniki Warszawskiej wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, École Nationale Supérieure des Télécommunications de Bretagne oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kamil Grondys

Architekt Rozwiązań w Samsung Research Polska. Od ponad dwóch lat zajmuje się wsparciem przedsprzedażowym w dziale B2B, głównie w projektach rządowych, dotyczących bezpieczeństwa danych. Współtwórca wielu rozwiązań z zakresu telekomunikacji i kryptografii. Poprzednio związany z otwartym oprogramowaniem, zarządzał zespołem programistów, był prelegentem na konferencjach w prawie 20 krajach, miał gościnne wykłady na najlepszych polskich uczelniach technicznych, a także gościnne wykłady na Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Kapsztadzkim.

Michał Iwański

Od blisko 20 lat związany z branżą IT, kierownik działu instalacji, specjalista serwisów drukarek multivendorowych. Od 3 lat związany z firmą HP Ink. - na stanowisku presales konsultant.

Dariusz Jędryczek

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Lider pierwszego w Polsce, samorządowego projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych IT dla Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz lokalnych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław. Prekursor zmian organizacyjnych w Wydziale Informatyki UM Wrocławia, pozwalających na transformację z wydziału technicznego na wydział usługowy, świadczący usługi zgodnie z ITIL (ISO20000). Twórca i współtwórca ważnych dla miasta projektów, m.in.: modernizacja sieci transmisji danych dla urzędu miejskiego, budowa dwóch nowoczesnych serwerowni, uruchomienie projektu MAN-Wrocław i pozyskanie statusu operatora telekomunikacyjnego JST, uruchomienie, zarządzanie i modelowanie projektu „Miejski Internet”.

dr Maciej Kawecki – gość honorowy

Doktor nauk prawnych. Dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi w Ministerstwie Cyfryzacji, koordynujący krajową reformę ochrony danych osobowych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii.

Gabriel Kujawski

Systems Engineer @ Palo Alto Networks. Od momentu związania się zawodowo z Palo Alto Networks pełni rolę konsultanta technicznego współpracującego z jednostkami centralnego i samorządowego sektora publicznego oraz sektora edukacyjnego w Polsce. Wcześniej w tej samej roli przez lata zawodowo związany z Cisco Systems. W wolnych chwilach programuje mikrokontrolery, pisze skrypty w pythonie, zdobywa górskie szczyty, jest motocyklistą i czyta książki SF.

Jacek Orłowski

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Od 1998 bierze czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego we Wrocławiu. Założył i przez blisko dekadę rozwijał jedną z pierwszych w Polsce osiedlowych sieci komputerowych. Przez ponad 6 lat aktywnie współtworzył popularny miesięcznik komputerowy CHIP, w którym pracował m.in. jako redaktor działu Software i szef działu Komunikacja. Ma za sobą również kilkuletnią praktykę informatyczną w międzynarodowej korporacji.

Tomasz Perlik

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, w ramach pracy dyplomowej zajmował się budową wysokowydajnych klastrów obliczeniowych oraz badał ich stabilność i wydajność. Obecnie zajmuje się szeroko rozumianą informatyzacją w administracji publicznej. Jest zwolennikiem wolnego oprogramowania Open Source. Od 10 lat sprawuje stanowisko kierownika Wydziału ds. Informatyki w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu. W tym czasie odpowiedzialny był za realizację wielu projektów informatycznych, w tym również kilku regionalnych, obejmujących 21 urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim, mi.in. serwis internetowy tujestpraca.eu oraz komunikator internetowy SPARK IM/Openfire. W 2014 roku odznaczony przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę.

Adam Politowski

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. W latach 2009-2014 specjalista do spraw bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Później główny specjalista ds. cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji odpowiedzialny między innymi za realizację zapisów Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni RP, a od 2015 roku Główny Specjalista w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zajmujący się zagadnieniami bezpieczeństwa informacji, w tym cyberbezpieczeństwa.Uczestnik programu "International Visitor Leadership Program on Cybersecurity and Government Interoperability" organizowanego przez Departament Stanu USA. Współpracownik Centrum Georga C. Marshalla w Garmish-Partekirchen w programie studiów nad zagadnieniami cyberbezpieczeństwa. Posiada uprawnienia Audytora Wiodącego Systemów Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2013, Audytoria Wiodącego Systemów Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą BS 25999 oraz Menadżer Ryzyka według normy ISO 31000.

Jarosław Pudzianowski

Pełnomocnik Dyrektora CSIOZ do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, Pełnomocnik Dyrektora CSIOZ do spraw Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz Pełnomocnik Dyrektora CSIOZ do spraw Ochrony Informacji niejawnych. Od ponad 20 lat zajmuje się informatyka śledczą i bezpieczeństwem informacji, zarządzaniem kryzysowym i ciągłością działania.

Kazimierz Schmidt

Zajmuje się problematyką zarządzania dokumentacją, w szczególności dokumentu elektronicznego i systemami elektronicznego zarządzania informacją i dokumentacją, z czym związany jest od początku pracy zawodowej (aktualnie pracownik Ministerstwa Cyfryzacji). Członek i aktywny uczestnik zespołów roboczych, w tym międzyresortowych, przygotowujących zasady postępowania z dokumentacją w postaci elektronicznej. Merytorycznie zaangażowany w prace związane z przygotowywaniem aktów prawnych odnoszących się do doręczania dokumentów elektronicznych i postępowania z nimi w sposób zapewniający wiarygodność gromadzonej dokumentacji. Autor artykułów o zarządzaniu dokumentacją w postaci elektronicznej oraz zastosowaniem dokumentu elektronicznego w praktyce administracyjnej. Absolwent Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Bibliotek Naukowych przy Wydziale Historii UW. Wspierał zespół roboczy przygotowujący projekt ustawy wdrażającej eIDAS. Lider wdrożeniowy zespołu e-Skrzynka i e-Doręczenia w programie „Od papierowej do cyfrowej Polski”.

Tomasz Soczyński

Dyrektor Zespołu Informatyki  Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponad 10 lat pracował w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na stanowisku zastępcy dyrektora Departamentu Informatyki. Absolwent Uniwersytetu Śląskiego, swoje naukowe zainteresowania rozwija jako doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Jest ekspertem w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych, zabezpieczeń systemów informatycznych, bezpieczeństwa informacji oraz zagadnień prywatności w prawie telekomunikacyjnym. Prelegent na licznych konferencjach z zakresu ochrony danych i cyberbezpieczeństwa. Prowadzi szkolenia i zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych. Autor wielu artykułów i publikacji z zakresu tej tematyki. Interesuje się naruszeniami danych osobowych w kontekście rozwijających się rozwiązań technologicznych.

Piotr Topolski

Ukończył kierunek „Informatyka i Ekonometria” na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik i wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2003-2005 administrator systemu USOS na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2010 kierownik Zespołu Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji . Wizjoner. Główne wdrożenia to zbudowanie struktury VDI  oraz usługi  Office 365 dla pracowników wydziału.

Anna Weber

Kierownik projektu węzeł krajowy (eID) w Ministerstwie Cyfryzacji. Od 2011 r związana z Systemem Rejestrów Państwowych w MSWiA. Kierowała projektami Centralnego Rejestru Sprzeciwów (POLTRANSPLANT) oraz Systemu Odznaczeń Państwowych (Kancelaria Prezydenta). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego.

Piotr Wojtasik

Inżynier wsparcia sprzedaży oraz wdrożeniowiec z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Elektroniki i Telekomunikacji oraz certyfikowany inżynier wielu rozwiązań bezpieczeństwa. Od 2009 roku związany z tematyką backupu, monitorowania infrastruktury sieciowej i pracowników. Na co dzień prowadzi szkolenia i wdrożenia w Axence oraz realizuje usługi doradztwa oraz rekonfiguracji zagadnień odpowiedzialnych za zabezpieczanie, backup, monitorowanie oraz rejestrowanie ruchu w sieci IT. Prywatnie interesuje się nowymi technologiami, dobrym kinem oraz astronomią.

Dominik Wolny

Manager z ponad 10 letnim doświadczeniem Swoje doświadczenie oraz wiedzę z zakresu rynku bezpieczeństwa IT zdobywał pracując zarówno dla integratorów IT, dystrybutorów jak i producentów systemów bezpieczeństwa. Jako Account Manager w Check Point Software Technologies  jest odpowiedzialny za rozwój biznesu firmy w Polsce. Na co dzień pomaga organizacjom  zrozumieć  ryzyka związane z cyberbezpieczeństwem  oraz znajdować sposoby, które w najlepszy sposób pozwolą zlikwidować istotne podatności sieci.

Wojciech Wrzesień

Menedżer produktów bezpieczeństwa w NASK SA z ponad 18 letnim doświadczeniem w branży ITC. Zrealizował wiele projektów z zakresu usług telekomunikacyjnych i usług o wartości dodanej. Trener programów szkoleniowych z zakresu usług telekomunikacyjnych i bezpieczeństwa teleinformatycznego. Prowadzi szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dla firm z sektora MŚP. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.