Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator

Polecamy

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
 

Marlena Sakowska-Baryła, Bogdan Fischer

Cena: 128,00 zł

Zamów

mec. Tomasz Cygan

Adwokat, praktyk, autor publikacji z zakresu bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych w takich czasopismach jak: „IT Professional”, „IT w Administracji” oraz „ABI Expert”; audytor wewnętrzny normy ISO/IEC 27001:2014-12; trener z wieloletnim doświadczeniem; współpracuje z centrami szkoleniowymi „IT Professional Academy”, „IT w Administracji” oraz „ABI Expert.

Kamil Folga

Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Od 15 lat implementuje zaawansowane rozwiązania głosowe oraz bezprzewodowe, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo systemów. Autor artykułów i publikacji w branżowych magazynach informatycznych; współpracownik „IT w Administracji”. Prelegent wielu krajowych konferencji. Obecnie zajmuje się rozwojem produktów związanych z bezpieczeństwem sieci oraz szkoleniami z zakresu zaawansowanych technologii głosowych

Kamil Gapiński

Absolwent studium magisterskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Od 2017 r. kierownik projektów w Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Jako konsultant zajmuje się zagadnieniami procesowymi w odniesieniu do usług zespołów reagowania na incydenty komputerowe. Opracowuje metodyki tworzenia i realizacji gier decyzyjnych z zakresu cyberbezpieczeństwa. Śledzi trendy w obszarze rewolucji przemysłowej 4.0 pod kątem cyberbezpieczeństwa. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji branżowych. Komentator w mediach.

Dariusz Jędryczek

Dyrektor Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Lider pierwszego w Polsce, samorządowego projektu utworzenia Centrum Usług Wspólnych IT dla Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz lokalnych jednostek organizacyjnych Gminy Wrocław. Prekursor zmian organizacyjnych w Wydziale Informatyki UM Wrocławia, pozwalających na transformację z wydziału technicznego na wydział usługowy, świadczący usługi zgodnie z ITIL (ISO20000). Twórca i współtwórca ważnych dla miasta projektów, m.in.: modernizacja sieci transmisji danych dla urzędu miejskiego, budowa dwóch nowoczesnych serwerowni, uruchomienie projektu MAN-Wrocław i pozyskanie statusu operatora telekomunikacyjnego JST, uruchomienie, zarządzanie i modelowanie projektu „Miejski Internet”.

dr Maciej Kawecki – gość honorowy

Doktor nauk prawnych. W latach 2016 – 2017 doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, na którym obronił pracę doktorską nt. unijnej reformy ochrony danych osobowych. Studiował również na Uniwersytecie w Sztokholmie oraz Uniwersytecie J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. W latach 2015-2016 zatrudniony w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych, uczestnik kilkudziesięciu krajowych oraz międzynarodowych konferencji naukowych z zakresu prawa nowych technologii.

mgr inż. Michał Mazur

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu oraz Wydziału Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie. Doświadczony pracownik merytoryczny Departamentu Informatyki w Biurze GIODO, obecnie zastępca dyrektora Zespołu Współpracy z Administratorami Danych w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych. W ramach swoich obowiązków i zainteresowań zajmuje się analizą zastosowań nowych technologii (m.in. cloud computing, big data, smart grid, smart cities) i oceną ich wpływu na prywatność.  W zespole odpowiada m.in. za przyjmowanie powiadomień o naruszeniach ochrony danych osobowych i podejmowanie czynności wobec administratorów i podmiotów przetwarzających w celu powiadomienia o naruszeniu osób, których dane dotyczą. Ponadto bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych odnoszących się do zastosowań teleinformatycznych w procesach przetwarzania danych osobowych. Z ramienia polskiego organu ochrony danych uczestniczy również w pracach Europejskiej Rady Ochrony Danych, zrzeszającej organy ochrony danych państw członkowskich UE.  

Jacek Orłowski

Jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Od 1998 bierze czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego we Wrocławiu. Założył i przez blisko dekadę rozwijał jedną z pierwszych w Polsce osiedlowych sieci komputerowych. Przez ponad 6 lat aktywnie współtworzył popularny miesięcznik komputerowy CHIP, w którym pracował m.in. jako redaktor działu Software i szef działu Komunikacja. Ma za sobą również kilkuletnią praktykę informatyczną w międzynarodowej korporacji.

Tomasz Perlik

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, w ramach pracy dyplomowej zajmował się budową wysokowydajnych klastrów obliczeniowych oraz badał ich stabilność i wydajność. Obecnie zajmuje się szeroko rozumianą informatyzacją w administracji publicznej. Jest zwolennikiem wolnego oprogramowania Open Source. Od 10 lat sprawuje stanowisko kierownika Wydziału ds. Informatyki w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu. W tym czasie odpowiedzialny był za realizację wielu projektów informatycznych, w tym również kilku regionalnych, obejmujących 21 urzędów pracy w województwie kujawsko-pomorskim, mi.in. serwis internetowy tujestpraca.eu oraz komunikator internetowy SPARK IM/Openfire. W 2014 roku odznaczony przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę.

Adam Politowski

Absolwent Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej. W latach 2009-2014 specjalista do spraw bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Później główny specjalista ds. cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji odpowiedzialny między innymi za realizację zapisów Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni RP, a od 2015 roku Główny Specjalista w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zajmujący się zagadnieniami bezpieczeństwa informacji, w tym cyberbezpieczeństwa.Uczestnik programu "International Visitor Leadership Program on Cybersecurity and Government Interoperability" organizowanego przez Departament Stanu USA. Współpracownik Centrum Georga C. Marshalla w Garmish-Partekirchen w programie studiów nad zagadnieniami cyberbezpieczeństwa. Posiada uprawnienia Audytora Wiodącego Systemów Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2013, Audytoria Wiodącego Systemów Zarządzania Ciągłością Działania zgodnie z normą BS 25999 oraz Menadżer Ryzyka według normy ISO 31000.

dr Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, redaktor naczelna „ABI Expert”, adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, wykłada także na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Wrocławskim i Akademii Leona Koźmińskiego. Jako ABI organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w dużym urzędzie miejskim. Autorka kilkudziesięciu publikacji, dotyczących ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym monografii: „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych”, „Prawo do ochrony danych osobowych”, współautorka komentarza „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz”, a także współredaktor naukowy książek: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych”, „Samorządowe centra usług wspólnych”, "Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO".

Piotr Topolski

Ukończył kierunek „Informatyka i Ekonometria” na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik i wykładowca Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2003-2005 administrator systemu USOS na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2010 kierownik Zespołu Informatycznego Wydziału Prawa i Administracji . Wizjoner. Główne wdrożenia to zbudowanie struktury VDI  oraz usługi  Office 365 dla pracowników wydziału.

Anna Weber

Kierownik projektu węzeł krajowy (eID) w Ministerstwie Cyfryzacji. Od 2011 r związana z Systemem Rejestrów Państwowych w MSWiA. Kierowała projektami Centralnego Rejestru Sprzeciwów (POLTRANSPLANT) oraz Systemu Odznaczeń Państwowych (Kancelaria Prezydenta). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Wyszyńskiego.

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.