Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Organizator
Patroni
Partnerzy

Polecamy

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo

Realizacja praw osób, których dane dotyczą, na podstawie rodo
 

Marlena Sakowska-Baryła, Bogdan Fischer

Cena: 128,00 zł

Zamów

II Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji

II Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji odbyło się w dniach 11-13 października 2017 r.  w Hotelu Primavera Conference & Spa w Jastrzębiej Górze.

 

Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji  to ogólnopolska konferencja dla osób zainteresowanych cyberbezpieczeństwem sektora publicznego. Celem spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w sektorze publicznym. Tematyka Forum obejmuje zarówno kwestie techniczne dotyczące ochrony przed zagrożeniami z zewnątrz i wewnątrz, jak i organizacyjne - rozumiane jako zachowanie ciągłości działania jednostki i konkretnego systemu czy stanowiska.

 

W programie m.in.:

 • obowiązki podmiotów publicznych wobec Prezesa Urzędu Ochrony Danych wynikające z nowej ustawy o ochronie danych
 • jak przygotować dokumentację ochrony danych zgodnie z wymogami RODO
 • badanie podatności systemów informatycznych przy użyciu narzędzi open source
 • odpowiedzialność cywilnoprawna administratorów na gruncie RODO
 • analiza ryzyka jako podstawa do implementacji ochrony danych: metody, zakres, praktyka

I Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji

I Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji odbyło się w dniach 17-18 listopada 2016 r. w Hotelu Novotel Marina w Gdańsku.

 

Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w sektorze publicznym. Tematyka Forum obejmowała zarówno kwestie techniczne dotyczące ochrony przed zagrożeniami z zewnątrz i wewnątrz, jak i organizacyjne - rozumiane jako zachowanie ciągłości działania jednostki i konkretnego systemu czy stanowiska.

 

Na spotkaniu można było dowiedzieć się m.in.:

 • o bezpiecznej tożsamości elektronicznej przy realizacji usług cyfrowych
 • jak wdrażać proces bezpieczeństwa informacji
 • o ogólnych rozporządzenia o ochronie danych - podwyższenie standardów bezpieczeństwa
 • jaki jest status, obowiązki i odpowiedzialność Administratorów Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektorów Ochrony Danych
 • o ocenie bezpieczeństwa podmiotów publicznych w świetle raportu NIK
 • jak działa System Ostrzegania, Alarmowania i Informowania Województwa Dolnośląskiego
 • o inteligentnej ochronie sieci poprzez integrację systemu NAC z urządzeniem UTM
 • o kompetencjach organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych na gruncie rozporządzenia ogólnego
 • jakie są nowe mechanizmy ochrony prywatności
 • o zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych w usługach chmury obliczeniowej – aktualny i przyszły stan prawny
 • jak identyfikować dane osobowe w systemie bezpieczeństwa informacji w urzędzie
 • o bezpieczeństwie danych w środowisku VDI - backup, odzyskiwanie, zarządzanie
 • jak nie stracić miliona złotych - ochrona przed ransomware
 • jak zorganizować proces obsługi incydentu w podmiocie publicznym
 • o współczesnym malware
 • o prawnych podstawach wymagań bezpieczeństwa informacji i audytu w podmiotach publicznych 


Na Forum zaprosiliśmy:

 • decydentów i specjalistów z urzędów administracji centralnej i samorządowej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT i bezpieczeństwo informacji
 • Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
 • ekspertów ds. bezpieczeństwa działów IT różnych instytucji publicznych
 • pełnomocników ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni z różnych instytucji
 • pracowników spółek komunalnych oraz jednostek organizacyjnych odpowiedzianych za IT
 • audytorów wewnętrznych

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.